Reklama
 
Blog | Pavel Korec

Viry a oběti čínského komunismu

Pandemie je v posledku důsledek komunismu a jeho „válka“ pokračuje.  USA 13.5.2020: Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a Agentura pro bezpečnost kybernetiky a infrastruktury (CISA) vydali varování před hrozbou pro výzkum související s COVID-19. To se týká jak vývoje a testování léků, tak dalších opatření pro ochranu občanů. Hrozbu představuje i možnost narušení a pozměnění výzkumných dat (dat o léčbě, algoritmů a podobně). Podle FBI tyto aktivity ohrožují „poskytování bezpečných a účinných možností léčby.“

FBI vyšetřuje útoky na výzkumná zařízení

Zprávo hovoří o tom, že FBI vyšetřuje útoky na organizace provádějících výzkum související s COVID-19 prováděný útočníky působícími pod ČLR. Pokoušejí se identifikovat a nezákonně získávat duševní vlastnictví a informace o veřejném zdraví, týkající se vývoje očkovacích látek, ošetření a testování od komunit a od personálu spojeného s výzkumem souvisejícím s COVID-19. FBI a CISA vyzývají všechny organizace provádějící výzkum v těchto oblastech, aby dodržovali speciální postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby zabránily skrytému monitorování nebo krádeži materiálů souvisejících s COVID-19. Následuje řada obvyklých doporučení a upozornění o zvýšení bezpečnosti, údržbě systémů, blokování neobvyklých přístupů do serverů a sítí a další prevenci. Důležité je upozornění, že východiskem pro útočníky je mediální pozornost spojující organizaci s výzkumem souvisejícím s COVID-19. Právě ta povede ke zvýšenému zájmu a nepřátelské počítačové aktivitě.
►zdroj: Scmagazine a FBI
 komunistický-koronavirus

Ohrožováni čínským komunismem

Myslím, že je třeba připomínat, za jakých okolností k pandemii došlo. Protože, pokud se v této chvíli nepoučíme, může to být příště mnohem horší.
  • Virus se rozšířil navzdory upozorňování mezinárodní vědecké komunity, že čínské trhy představují nepřijatelné riziko. Čína vedená komunistickou stranou ho v oblasti praktických opatření ignorovala.
  • Virus se rozšířil díky blokování informací způsobem, který je typický pro komunistické země. Kromě toho Čína manipulovala informacemi směřujícími přes WHO dalším zemím. Má dvojí povahu – inherentní (popírání informací uvnitř Číny před vlastními občany, jako by šlo o kritiku vlády) a externí (zadržování a manipulace s informacemi vůči ostatním zemím).
  • Virus se rozšířil také proto, že WHO ignorovalo varování  Tchaj-wanu proto, že plnilo absurdní požadavek „Jediné Číny“.

Pandemie viru tedy souvisí s tím, že řada zemí (včetně České republiky a Evropské Unie) prakticky ustoupila Číně v požadavku na dodržování lidských práv, jako je právo na sebeurčení (Tchaj-wan, Tibet) a navzdory průkazným informacím o koncentračních táborech, pronásledování věřících, nedobrovolném odebírání orgánů a obchodu s nimi. Neuplatňuje lidská práva jako podmínku mezinárodní vědecké spolupráce a mezinárodního obchodu. Čína obchodně propojená se západními zeměmi také získává výhody tím, že neaplikuje mezinárodní korektivy a standardy nejen v oblasti lidských práv, ale například též bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Současně tím čínské firmy získávají nekalou konkurenční výhodu.

Právě v tomto smyslu je možné hovořit o obětech pandemie jako o dalších obětech komunismu. Bez přičinění specifik komunistického systému by pandemie nedosáhla takových rozměrů.

A nyní se k biologickým virům přidávají i počítačové…

Jsme v neuvěřitelné válce,

Špičkový americký odborník na kybernetickou obranu Sam Curry podotýká, že „Pokud by činy Číny probíhaly mimo kybernetickou říši, byly by považovány za „jasný válečný akt a podléhaly diplomatickým, ekonomickým a potenciálně vojenským represím.“ (►Scmagazine)

Problémem těchto útoků je anonymita. Nevíte, zda jsou prováděny nezávislými hackery, nebo s podporou armády a tajných služeb, nebo jimi přímo řízeny. Vždy jde o průkaznost, vždy jde v posledku o uvěření zprávě obyčejnými lidmi. Pouhé indicie a nepřímé důkazy nestačí a v neprůkaznosti si například libuje Rusko. To, že o ohrožení víme, ale nemůžeme je prokázat a ukázat, je součástí hry. Aktérům jako je Čína a Rusko příliš nevadí jejich ztotožnění s útočníky. Naopak vytěží ve svých obranných hysterických reakcích a propagandě směřované na vlastní lid.

Podle charakteru útoků lze někdy usuzovat, že cílem byla krádež citlivých informací a to i tehdy, pokud útok samotný vypadal jako motivovaný ziskem (ransomware, který zašifruje disk, znepřístupní data a žádá výkupné). V tuto chvíli jsou ohroženy výzkumné projekty, pracoviště a instituce, které řídí obranu před koronavirem nejen v USA, ale kdekoli ve světě. Požadavek na nejvyšší úroveň zabezpečení, včetně vícefaktorového ověření (např. SMS, biometriky, šifrovaným informacím, VPN a šifrované poště) je zcela na místě. Některé informace jsou sdíleny širokou lékařskou komunitou, což je skvělé, ale krádež jiných způsobí škody na zdraví. Například investor bude váhat s financováním farmaceutického výzkumu v momentě, kdy byly jeho části vyzrazeny – a ukončí jej. Nemáte nic, ale můžete si za nějakou dobu výsledek své práce koupit v e-shopu a nechat dovést.

… kterou Čína myslí vážně

V rétorické přestřelce mezi USA a Čínou (kdo vyrobil koronavirus) se objevila ze strany Číny výhružka, že Čína by mohla zastavit distribuci léků do USA. Těch léků, na nichž je závislý život statisíců lidí. I to bylo v USA přirovnáváno k hrozbě zbraní hromadného ničení. To byl v mezinárodní politice zlomový okamžik, který s ohromující překvapivostí ukázal závislost západu na komunistické Číně. Nejen v USA, ale i zemích Evropské unie se v tu chvíli objevilo silné politické téma: snížení strategické závislosti na Číně. Také debata o dodávce 5G technologií společností HUAWEI, nebo výstavbě jaderné elektrárny čínskou firmou, tímto afektivním sebeodhalením, získává nový aspekt.

Co tím Čína získala, vždyť v důsledku ztratí řadu klíčových západních investic? Odpovědí je opět komunismus. Pro komunismus je ekonomická otázka, stejně jako život lidí druhořadá. Dá se myslím říci, že to komunismus myslí válku se západem vážně. Ne Čínský lid, ale komunismus jako vysoce patologický, infekční cynický agens. 

Viral War

Máme tedy válku čínského komunismu, který vede jinými prostředky než v minulosti, ale má ohromné oběti: V době psaní článku 320 000 lidí. Vede svou válku digitálně i metafyzicky. A způsobů boje je víc, jde o:

  • Válku o hodnotu lidského života způsobenou viry a komunistickou nezodpovědnosti (reálná vina a metafyzická válka);
  • vedenou kybernetickými zbraněmi s využitím počítačových virů a dalších počítačových zbraní (válka v kyberprostoru);
  • válku myšlenkových virů – memů v šíření fake-news, chaosu, rozvratu důvěry institucím;
  • válku špionážních agens zachvacující politiky a státní správu demokratických zemí, vědecká centra a univerzity.

A nyní se dotkla našich životů podobně, jako napadení standardním nepřítelem, jako když Ukrajina byla napadena Ruskem. Respektive obráceně, jako není Ukrajina ve válce s Ruskem, nejsme ve válce s Čínou a její komunistickou stranou. Některé války vznikají v důsledku nezamýšleného konfliktu, ale pokračují tvrdě nepřátelsky. Není to zde právě tak? A Čínský komunistický zločin a čínský organizovaný zločin, má na našem území obsazeny klíčové kóty. Budeme se mu bránit?

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama