Reklama
 
Blog | Pavel Korec

Budeme svědky pandemického nárůstu zločinu?

Organizovaný zločin je velmi adaptabilní. Rychle využívá nové příležitosti, přemisťuje se tam, kde má menší rizika a vyšší šanci na úspěch. Nyní využívá pandemie a to možná více, než si myslíme.

Na úvod musím vysvětlit, proč důvěřuji takovému tvrzení: Jak se zločin pohybuje k novým příležitostem a uniká před obtížemi, jsem jako analytik několik let sledoval v oblasti zneužívání platebních nástrojů. Jakmile v některé zemi došlo ke ztížení podvodů, například zavedením bezpečnějších systémů, čipových karet, nebo třeba i jen edukací uživatelů, přesunula se část podvodů do jiné oblasti. Geograficky i z hlediska oboru. Podle toho, co jsem vídal na prezentacích bezpečnostních expertů i v našich statistikách, organizovaný zločin je mnohem efektivnější v objevování a využívání obchodních příležitostí, než solidní byznys. Kdykoli se objeví příležitost, už se o ni nejen zajímá, ale už ji zneužívá. S pandemií se pro zločince některé možnosti hodně zhoršily, jiné významně narostly. A nejspíš se to nevyhne ani České republice.

Skrze tuto zkušenost přemýšlím o událostech posledních týdnů. Pod pojmem organizovaný zločin nemyslím nutně organizace se silnou značkou, jako Ndrangheta, Cammora, nebo čínské Triády, ale hlavně skupiny orientované na hospodářskou kriminalitu. Pro ně je typické pronikání do ekonomických a politických sfér a mezinárodní vazby.

Vládou vyhlášený nouzový stav musel být pro adaptabilní organizovaný zločin zcela mimořádným lákadlem. Zejména pro ty skupiny, které operují v ekonomické oblasti a mají vazby na politicky činné osoby a úřady. Připomeňme si, že náš národní organizovaný zločin vyšel z podvodů v oblasti zahraničního obchodu před rokem 1989. I později se z krádeží firem, aut, distribuce a výroby drog přesunul k podvodům daňovým, praní špinavých peněz, korupci v tendrech a k dotačním podvodům. Bylo by proti zdravému rozumu předpokládat, že v maximální míře nevyužil příležitosti, které se mu nyní naskytly.

Chcete se dozvědět víc? Rozhodně nemusíte čekat, až se ta či ona kauza provalí, URNA vybere kanceláře a napíší o tom noviny. Stačí, pokud si to srovnáte v hlavě, pokud se zaměříte na znaky a motivy, které zločin doprovázejí. Policie a soudy musí respektovat presumpci neviny a postupovat na základě důkazů. Bezpečnostní analytika nikoliv. Zločin existuje bez ohledu na důkazy, ba právě i tehdy, pokud nejsou k dispozici.

Co je tak pro zločin nyní tak lákavé?

 • Nákupy v „nouzovém stavu“ nemohly proběhnout formou výběrových řízení.
 • Rychle narostly ceny ochranných pomůcek vznikl prostor pro extrémně velký korupční bonus. Produkty s výrobními náklady v desítkách korun se prodávaly za stovky korun. Ziskovostí to připomíná distribuci drog.
 • Nákupy proběhly v zemi
  – která se řadu let jeví jako globální centrum pro praní špinavých peněz a v níž je častou součástí podnikání korupce;
  – kde je organizovaný zločin velice sofistikovaný, etablovaný ve strukturách státu na všech úrovních.

A ano, čínská vláda se snaží proti korupci bojovat, (stejně jako naše) a vysokou míru propojení se zločinem odmítá. Ovšem informace o finančních tocích mezinárodního zločinu jsou objektivní a vycházejí například z měřitelných hodnot fakturovaného zboží v rámci mezinárodního obchodu. Často se to děje ku škodě rozvojových zemí, které ani nemají nástroje pro rozpoznání podvodů. V nouzové pandemické situaci se ovšem i Česká republika z čínské perspektivy mohla rozvojovému světu velice podobat.  (více ve zprávě Gfintegrity.org)

A indicie?

Zmíním jen pár obecných, které si vybavuji, čtenáře nejspíše napadnou další. Například, pokud…

 • Jako obchodní partner nevystupuje český distributor s miliardovým obchodem podpořenými kontakty, ale ad hoc vytvořená právní kancelář.
 • Nebyli poptáni domácí výrobci.
 • Obchody probíhají přes firmy v daňovém ráji.
 • Nejsou hodnověrně zodpovězeny otázky novinářů po důvodu preference nákupů v Číně a ignorování českých výrobců.
 • Figurují zde osoby vyšetřované pro hospodářské delikty.
 • Objevují se nekvalitní výrobky (například padělky zdravotnických masek, respirátorů, testů).

Ještě další věc je důležitá: Organizovaný zločin se zpravidla snaží o pokračování dosaženého zisku a to stále bezohlednějšími prostředky. Velmi nerad ustupuje z území vydobytého na právním státu. Kdo si s ním zadal, je nucen pokračovat.

Lze myslím předpokládat, že pandemická infekce koronaviru vyvolala podobnou infekci zločinu. V asijských zemích i v Evropě a Americe. Avšak i této infekci lze získat imunitu, pokud to nebude jen věcí policie a státních zástupců, stejně jako není virová epidemie jen věcí hygieniků a zdravotníků.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama